Quiz Certificates

Certificates Of Quiz organised by Team Fact11 .

Click on your name and you will get your certificates.

Vikash Kumar

Surbhi Jha

Sumit Bhardwaj

Shivankit Tiwari

Shankar

Saket Kumar

Shaba Naseem

Rizwana Anshari

Ravindra Awasthi

Raman

Rahul Dev Ahirwar

Naitik

Mohd Suhail

Mohd Rijawan Ali

Md Musabbir

Anjali Chaturvedi

Anup Kumar Yadav

Arjun Kumar

Arpit Pawar

Devedra Jayswal

Dr Rishabh Kumbhkar

Ganesh

Gaurav PT Bagri

Jyoti Pathak

Khushi Pathak

Kuldeep Kumar Singh

Pradeep Pal

Shamiksha Jain

Shaheena